Pages

July 01, 2008

חיפשת ומצאת - אדובה

מה המצב?
כן, שוב העבודה גואה, העניינים שיותר מעניינים מפלקס גואים אף הם ואתם מוצאים עצמכם שואלים "איפה הקאקי הזה?" (או שלא) בכל מקרה קבלו:
יש בעיה משחר ימי פלאש וגוגל (וגם היתושה הזו, יאהו) שאי אפשר לעשות חיפוש אמיתי בתוכן של אתרים מובני-פלאש, משהו שהמנוע העצבני של גוגל לא יודע לאנדקס. הדבר המוזר הזה שנקרא SWF.
אדובה, בצעד שהיה אמור להינקט לפני שנים (יחד עם התמיכה בעברית), יצאו עכשיו בהודעה שהם נותנים לגוגל וליאהו נגן מיוחד שיודע לאנדקס SWF ושיעזור להן לבצע חיפושים אמיתיים בתוכן RIA מובנה פלאש. איזה מגניב, הא? אבל... מה זה אומר בדיוק "יודע לאנדקס את הסרטון"? את מה הוא יודע לאנדקס? את התיבות טקסט? את הקוד? את מה בדיוק? אני מקווה שברגע שהעניינים יהפכו ליותר קונקרטיים, אנחנו נקבל תשובות גם על כך.
בכל אופן - הנה ההודעה.
תבלו לכם.