Pages

May 27, 2007

Flex 2.0.1 hotfix 2

מה קורה?
אדובי החליטו להוציא את hotfix לגרסאת פלקס 2.0.1, שברגעים אלו ממש אני מתקין אותו, מחזיק אצבעות גם בכפות הרגלים ומנשק שום רק בכדי שתעבוד. את התיקון שבועות הזה לא צריך להתקין מי שכבר רץ אצלו LifeCycle2.5 (זוכרים? FDS החדש...), שזה לכשעצמו מעט אבסורדי מפני שחלק מהתיקונים כלל לא קשורים ל-FDS.
אתם יכולים לקרא על ה- hotfix ב- Tech note הזה וגם להוריד אותו מאותו המקום (158 MB, שזה 6MB יותר מהעדכון של פלקס 2.0 לפלקס 2.0.1, עוד פרט מעניין...). בכל אופן, מה שלכד את תשומת ליבי הוא הדברים הבאים:
1. תיקון זליגת זכרון בקונטרול של ה- Accordion.
2. תיקון זליגת זכרון ב- View Stack (!).
3. אם מסתירים ומראים עמודה אחרונה של DataGrid הסקרול מקבל ג'ננה.
4. Tree אינו מתרנדר נכון לאחר מחיקה של node מסוים.

אני חושב שאלו תיקונים משמעותיים שהאמת... אני תמה בליבי מדוע רק עתה, שמוקסי עוד שניה יוצאת, בחרו להוציא אותם.
אגב, שווה לראות גם את ההערה הזו של אליסטייר מקלאוד לגבי העדכון, שלא תגידו "לא ידעתי, לא שמעתי".
אם משהו קריטי יצוץ בהמשך אני אערוך את הפוסט הזה.
שבוע טוב.