Pages

December 31, 2006

as3-שיבוט אובייקט ב

זה הולך להיות קצר.
מאז הנכות הקשה שקיבלה הלולאה for each של as, היה קשה לשכפל אובייקטים בדרך של drilldown עד למאפיין האחרון. שיטוטים העלו שיטה נחמדה וחדשה להעתקת אובייקטים. בבקשה:private function cloneObject (sourceObject:Object):* {
var my_ba:ByteArray = new ByteArray();
my_ba.writeObject(source);
my_ba.position = 0;
return (my_ba.readObject());
}אתם מוזמנים לקרא על ByteArray ומה בדיוק קורה בפונקציה החביבה הזו.
תבלו.