Pages

February 14, 2007

קומפוננטות לעתיד

Flex team הולכים להוציא בקרוב סט קומפוננטות משודרג. הם גילו שזה יהיה נחמד לשתף את הקהילה בפתרונות שהם הולכים להציג ובכך למנוע מצבים בהם מפתחים פרטיים מפתחים קומפוננטות לחינם (מה שקרה לכולנו, אני די בטוח). בכל מקרה, במאמר הבא הם מפרטים תיאור כללי של הכיוון אליו הם הולכים לקחת את הקומפוננטות שלהם, זה בעיקר מריח כמו "אנחנו הולכים לקחת את כל מה שב Exchange ולמסד אותו. תעיפו על זה מבט רק בכדי לראות אם הקומפוננטה החדשה שאתם בונים, ושהולכת לשנות את העולם, לא נמצאת כבר בקנה של אדובה.

February 08, 2007

חדשה time entry קומפוננטת

שיטוטים הביאו אותי אל קומפוננטת time entry נחמדת ההופכת את עריכת הזמן למעט יותר אינטואיטיבית ונוחה. פיתוח של ברנדן מוצנר מביא הכלאה בין numeric stepper לשעון. שימושי ביותר. הא לכם.

סופ"ש רגוע.

February 01, 2007

אל תעצבן את הקומפיילר

הנה עשרה כללי ברזל איך להוציא מהקומפיילר את המירב. מה הכוונה ב"מירב"? הרי ידוע שלעיתים הקוד שאנו כותבים יכול להערים על הקומפיילר ולגרום לו "להעלים עין" מ- compile time errors, וכל זאת מפני שבחרנו בדרך מסויימת לאימפלמנטציה. המאמר הבא של פול וויליאמס נותן סקירה קלה על מה לעשות ומה לעשות בכדי לגרום לקומפיילר להיות יעיל יותר.