January 24, 2007

Flex3.0 requirements and input needed

שוב הגיעה השעה (שוב? כבר?) בה מבקשים חברי FlexTeam אינפוט באשר לגירסה הבאה שהם עומדים להוציא. אני מניח שתהיינה המון דרישות לגיטימיות ומוצדקות שישאירו אותם עסוקים לפחות עד השנה הבאה.
בכל מקרה, הנה הקישור למי שמעוניין לתת את שני הסנטים שלו: לו יהי.
נצלו בחכמה.

No comments: