January 17, 2007

Flash player 9 for Linux

הודו לאדובה כי טוב, כי לעולם חסדה, ובשעה טובה ומאוחרת לכל הדעות יצא הנגן הרישמי של פלאש עבוד הלינוקסאים.
ראשית, בואו תורידו ותרגעו. ואם אתם גם בעניין של דיבגר ו-standalone יש לכם פה. למעשה כל הפיצ'רים הבסיסיים נמצאים גם בנגן הזה. הוא אמור להיות זהה, אבל כרגיל, אין לסמוך עד שמרגישים לבד. אה, ואל תשכחו לרשום שמצב ה-full screen עדיין לא עובד. כנראה שזה מאד (מאד) קשה לתת תמיכה לפיצ'ר המורכב הזה – מסך מלא.
אז... זהו בעצם. יש נגן ללינוקס. מרגש לא?

(אמממ.... לא ממש).

No comments: