January 06, 2007

Flex 2.0.1

זה האפס-אחד. זה מה שהם אומרים.
נו שמעתם? הוציאו release חדש לפלקס. ממה שקראתי עד כה הוא נשמע מאד מבטיח וגם טומן בחובו טפיחה קלה על השכם הישראלי, וגם בחוג היותר מצומצם שלי. אתם תבינו בהמשך.
אז מה יש לנו שם?
ראשית, סופסוף גם משתמשי מק יכולים להינות מגרסה אמיתית ולא בטא.
בנוסף לכך, יש תמיכה באקליפס מגרסה 3.2, כלומר ההפקרות שהייתה משתוללת לו היינו מתקינים את פלקס 2.0 על גרסה 3.2 של אקליפס נפסקה. או לפחות כך אדובה טוענים. אני, אישית, ספקן.
ASDoc נכנס לשורות ההתקנה כחלק מה-bundle. הגיע הזמן ללא ספק. מה גם הם טוענים שממש אפשר לקסטם את התצוגה של הדוקומנטציה כך שתתאים לאפליקציה הנבנית. בכיף.
יש תמיכה בפונטים מוטמעים עם ה... נו... מהדר פונטים החדש הזה שאז יצא עם פלאש 8. סאפרון! ככה קראו לו... נראה לי.
והנה הטפיחה – עכשיו כבר מותר לגלות שאדובה משתמשת בכלי פיתוח של מרקיורי הישראלית (וגם המעסיקה של עבדכם הנאמן) הנקרא QTP – QuickTestPro. כל זאת בכדי לסמלץ טסטים אוטומטיים על מערכות שנבנו בפלקס. נחמד לא?
כמו-כן, שדרגו את ה DataServices ועוד ועוד... ועל כל אלה תוכלו לקרא בקישורים הבאים:
מאט קוטין מסכם
קצת release notes
דוקומנטציה והתקנה
ושדרוג

בילוי נעים.

No comments: