February 01, 2007

אל תעצבן את הקומפיילר

הנה עשרה כללי ברזל איך להוציא מהקומפיילר את המירב. מה הכוונה ב"מירב"? הרי ידוע שלעיתים הקוד שאנו כותבים יכול להערים על הקומפיילר ולגרום לו "להעלים עין" מ- compile time errors, וכל זאת מפני שבחרנו בדרך מסויימת לאימפלמנטציה. המאמר הבא של פול וויליאמס נותן סקירה קלה על מה לעשות ומה לעשות בכדי לגרום לקומפיילר להיות יעיל יותר.

1 comment:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.