August 29, 2008

פותחים-רואים :: Spacer

ראשית, הקדמה:
הפוסטים שיפתחו במילים "פותחים-רואים" למעשה יתארו נושאים בצורה הרבה יותר פרטנית, חודרנית (מי מחייך?) ופשפשנית. מה שהחבר'ה נוהגים לקרוא לו: Under The Hood, אבל כמובן אנחנו, שגדלנו על הגשש ומוכסכניקים מפוייחי-ידיים, לא יסמאו את עיניינו עם מושגי-שפר אמריקאים. יש? לעסק...
Spacer היא קומפוננטה קטנה שכל היעוד שלה בחיים הוא כזה: לעשות רווח (מפתיע, אני יודע). משתמשים בה בעיקר כאשר רוצים לעשות... רווח.
אוקיי, אני חושב שזה מספיק.
בכל אופן, אם נסתכל מעט פנימה נראה שכל מה שה Class שנקראת Spacer עושה היא להרחיב את UIComponent. זהו.
לא באמת... זהו.
עכשיו, מה שיותר מעניין היא השאלה "מה הוא ההבדל בין שימוש ב UIComponent במקום Spacer?". לכאורה, התשובה אמורה להיות "שום דבר", אבל לא ממש.
ניסוי קטן בהשוואה בין השניים מניב את התוצאות הבאות: 100Bytes~ לטובת השימוש ב UIComponent (כלומר, שמשתמשים ב UIComponent התוצר קטן יותר בנפח). כעת, יש את אלו שיגידו ש"מה זה 100 bytes?", אבל תחשבו על זה ככה - 10 Spacers נהיה כבר Kb... לא נעים, לא חבל?
תכלס? לא כזו רעידת אדמה, אבל שורה תחתונה היא, למה לא תשתמשו ב UIComponent במקום? חבל על כל טיפה.


No comments: