August 25, 2008

DateField.selectedDate נותן בצנרת

זו לא סתם גסות, זו האמת לאמיתה.
מדובר כאן בבאג די ידוע שמצליח לגזול לי שוב ושוב דקות יקרות מכיוון שבכל פעם זה נראה לי כל כך לא נכון מכדי לקרות, אבל בכל זאת... התרחיש הוא טריוויאלי לחלוטין:
יש לנו DateField ואנחנו רוצים לחבר אותו ב binding אל תאריך שנמצא במודל שקר-כלשהו, בשאיפה (לגיטימית) שברגע שזה ישתנה, כך גם תשתנה הבחירה בלוח-שנה החמוד שנפתח מה DateFeild. שאיפה? חצבת! אני משנה ושמשנה את התאריך אבל הלוח-שנה לא מסמן דבר וחצי דבר. מקומם... מקומם מאד.
אז עשיתי חיפוש מהיר, גם כי זכרתי שכבר נתקלתי בתלאה הזו בעבר, והנה גיליתי את המיקום של הבאג ב Jira של פלקס, שכן זה באג ידוע (וסגור כבר בגרסה 3, להבנתי), שאם לא מאפסים את השעות, דקות ושניות של אובייקט ה Date, ה DateField פשוט לא מתייחס לזה. פשוט כך.
ניסיתי לחפור פנימה ולראות מה בדיוק קורה שם, אבל נתקלתי בביקורת גבולות עקשנית בדיוק לפני המחלקה: CalendarLayout. אם מישהו מצליח לחפור אליה, שלחו לי פנס ומפה.
זה בעצם העניין. אם אתם רוצים שלוח-השנה יתעדכן, יש לאפס את השעות, דקות ושניות של האובייקט. ולכל מי שאומר "אבל אתה בעצם משנה את ה timestampe של התאריך", אני אשיב: "אתם לגמרי צודקים, פלקס זה כיף".
שמחות.

No comments: