April 20, 2006

תנו כבוד לפלקס: ראיון

אוקיי, אני אפתח בהתנצלות: מעולם לא שמעתי שני אנשים משוחחים בניהם עם המבטאים הכי מחורבנים בתבל. בעוד המראיין אוחז במבטא בריטי מהוקצע ומכעיס, המרואיין (צ'אק נוריס בכיר באדובה) מדבר כאילו תקוע לו מקל בין הלשון לקיבה. מזל שהנושא מעניין, אחרת הייתה עפה לי הכאפה מזמן לפנים של אחד מהם.
תכלס, שוב מראים לנו את הכוח הגדול של פלקס. המראיין, שמזכיר את מיקי רוזנטל באסרטיביות שלו, מנסה להדחוק את המרואיין לפינה באשר לקאטץ' של פלקס: "מה זה בדיוק SDK חינם, הא?" "מה אני יכול לפתח בחינם ומה לא?" איפה ההבדל בין זה ל-AJAX ?" לא חסרות שאלות... וכן, יש גם תשובות די מספקות.
בכל מקרה, שווה הלעיף מבט. תבלו.
לראיון המלא

No comments: