January 19, 2006

רגע של נוסטלגיה

אני יושב מול שני מחשבים בעבודה. אחד הוא PC והשני הוא מחשב שמותקנת עליו מערכת הפעלה בשם Linex. כן, לא טעיתם, Linex ולא Linux.
זו למעשה מערכת הפעלה שהיא בן-כלאיים של Linux, Gnu, Gnome ומה שלא תרצו מהמשפחה הזו והיא יושבת לצידי מפני שאפליקציות הפלאש היוצאות תחת ידי אמורות, בחלקן, להיות מותאמות לה. אם אני אנסח זאת בעדינות, Linex זו מערכת ההפעלה הכי מחורבנת שנתקלתי בה וזה כולל את MS-DOS. תוסיפו לכל העניין את העובדה שהכל מנוהל בה בספרדית, והא לכם סיוט שפרדי קרוגר היה מחוויר לעומתו.
הדבר היחיד שהמערכת הזו עושה טוב, זה הצגת שומרי המסך שלה. חישובים שלא היו מביישים מחשבי על ביוסטון, פראקטלים ומה לא, הכל מתרוצץ על הצג שלצידי.
אחד משומרי המסך האלו הוא אמולציה לשומרי המסך של Apple II בשפת Basic. המערכת כאילו מראה לצופה את הקוד ואז מריצה אותו ופוף – שומר מסך. סתם מתוך סקרנות, רציתי לראות אם הקוד הארכאי הזה אכן מייצר את שומרי המסך ופשוט המרתי, לפי מה שאני זוכר משעורי Basic בכיתה ג', את הקוד ל-as.
הנה אחת מה"יצירות". קוד פשוט שיוצר מין שטיח פרסי מפוקסל. בגלל התנהגות הציור של המכונה, יש מין שבירת קוים היוצרת אשליה של תבניות מסוגננות.
הנה הקוד:


for (var i:int = 0; i < 192; i += 2) {
this.graphics.lineStyle (1, 0x000000, 100);
this.graphics.moveTo (0, (191 - i));
this.graphics.lineTo (279, i)
// -----
this.graphics.lineStyle (1, 0xFFFFFF, 100);
this.graphics.moveTo (0, (190 - i));
this.graphics.lineTo (279, (i + 1))
}
for (var i:int = 0; i < 280; i += 3) {
this.graphics.lineStyle (1, 0x000000, 100);
this.graphics.moveTo ((279 - i), 0);
this.graphics.lineTo (i, 192)
// -----
this.graphics.lineStyle (1, 0xFFFFFF, 100);
this.graphics.moveTo ((279 - i), 0);
this.graphics.lineTo ((i + 1), 192)
}

והנה התוצאה:אם יש לך לימון, לא תעשה לימונדה?

No comments: