May 22, 2009

OT: עוד הופעה בעיר הקדושה

כמה OT's אפשר הא?
אני יודע... יש כאלו המתמרמרים, אבל מה אני לעשות? יש התפתחויות מעניינות בתחום המוסיקאלי, ולמרות שה-validator חדש שכתבתי מרתק (את השועלים ואותי...) אני מרגיש הרבה יותר טוב בלבשר לכם על ההופעה הבאה שלנו, בהתרעה של "מהיום למחר?".
הלהקה שלי, TYPO, מופיעה בירושלים במוצ"ש הזה (כן, מחר. זה הקטע של מהיום למחר בד"כ). אנחנו מופיעים עם להקה מצוינת שנקראת the CarSitters, המקום נקרא Bass. ההופעה תתחיל ב-22:00.
תגיעו, מבטיח שלא יהיה דיסקו.

No comments: