April 23, 2007

עוד באג של כיף

טוב, אני אנסה לקצר (שוב) כי את מכסת העצבים שלי להיום כילה הבאג המטופש הזה. אתם מבינים? רציתי לעשות איזו שורת טקסט יפה שבסופה יש לינק גיבור, אז מיד רתמתי לעזרי את HTMLText וכמה תגיות נאות והופלה – יש לנו את הקישור.
עד כאן טוב ויפה, אבל הקלקות חוזרות ונישנות על הלינק לא הניבו כלום. רוצים לדעת למה? בטח שאתם רוצים לדעת למה, זה מעניין לפחות כמו האניגמה הגדולה בתבל, כמו התשובה למהות החיים עצמם, הפאקינג באגים ההזויים של אדובי – הנה למה:
אם selectable של הטקסט הוא false, אתה יכול ללחוץ עוד ועוד עד שהאצבע שלך תדמם, אבל שום חלון לא יפתח. ומכאן הפתרון האלמותי – selectable=true, או פשוט להשאיר את זה ריק בלי הגדרה.
האם זה אידיאלי? ממש לא. ומה אם אני לא רוצה שיוכלו לבחור את הטקסט, הממ?
שיהיו בריאים.

4 comments:

Amir Dotan said...

מוזר. חשבתי שלפני כמה גרסאות הם שינו את זה כך שברירת תמיד תהיה חיובית כי הם קיבלו על הראש על זה שאי אפשר לסמן טקסטים בסרטי פלאש (בצדק כמובן). אני לא חושב שזה כל כך דמיוני לצפות שברגע שהתוכנה עצמה מזהה שיש לינק בשדה טקסט היא תיידע אותך שאתה צריך לשנות את המצב של המאפיין selectable כדי שהלינק יפעל. זה לא כזה rocket science כמו שאומרים.

guya said...

יתכן שזה כלל לא באג אלה כוונתה של אדובי להפוך את הפלייר שלה לילד טוב שאף אחד לא יכול לבוא אליו בטענות.
יכול להיות שמישהו באדובי החליט שהטמל עם לינקים חייב להיות בחיר.
אתה תמיד יכול ליצר משהוא לחיץ מעל הלינק אבל זה עדיין מעצבן.

FlashMattic said...

תראו, זה לא תקין בעליל.
מפתח רוצה שמשתמש לא יוכל לבחור טקסט, מכל סיבה שתהיה, אבל עדיין רוצה קישור יפה באמצע או בסוף משפט מסוים.
יש פתרון, כך בועז מפלאשו טוען, שהכל בעיה של פוקוס (לא הפעם הראשונה שאני נתקל בבעיות פוקוס שהורסות פונקציונאליות בסיסית). הוא אומר שאם נותנים פוקוס על הלינק ב rollover, אזי זה עובד.
נו שויין... מה אני אגיד? שאלו תהיינה הצרות שלנו.

boaz said...

hi,
here is an example to solve this issue:
mx:TextArea id="console" x="21" y="10" width="708" height="460" editable="false" rollOver="console.setFocus()"

Boaz