March 14, 2007

mytoons :OT

הנה משהו ששוה לתעד; אתר חדש על בסיס של youTube שכל תכליתו היא סרטי cartoon. זה פשוט מדהים מה שניתן למצוא שם, ואני חושב שהוא אתר חובה לכל מי שעוסק בתחום (או לפחות מתיימר).
לאתר קוראים mytoons והגיע הזמן להתמכר.
יום טוב.