August 10, 2006

פלאש חוגגת 10, סאחבק מאחר עם המתנה

10 שנים עברו מאז התוכנה ההזויה הזו שציירה קווים ווקטוריים על מסך נישא הגיעה למה שהיא היום – פלטפורמה והאימא החורגת של פלקס.
כנפגשתי לראשונה עם פלאש זה היה בקורס webmasters. אני חושב שהאנימציה, ההחלקה של האובייקטים על המסך וה-loading פשוט שבו אותי מקליק ראשון. מאוחר יותר זה היה אסמיוסן עם ה"קליפת צב" שלו (שמאז השתפרה מעט) שפשוט הדביקו אותי לקיר, ממלמל "אני רוצה כזה... אני רוצה כזה".
השאר הסטוריה.
למה כל זה? כי דבר ראשון, צריך לברך ולאחל מזל טוב לפלאש, למרות היותה בת-סוררת למשפחה מפוצלת, מגיע לה זר פרחים. ושנית, בכדי לקרא את המאמר של ג'ון דוודל על ההסטוריה של פלאש, שאולי חלקכם לא מודעים לה.
סופ"ש רגוע.

No comments: