February 05, 2006

Void = void

אנחנו מחפשים ריגושים בחיים. לפעמים אנחנו נדאג לצלול לבריכה של סחי, בלי שנורקל מאובזרים רק עם סנפיר אחד (לזכרים שבנינו...) רק בכדי לקבל את ה-rush הזה בעורקים. אנדרלנין מציף אותנו כמו צונמי את קו-פאנגן.
מסתבר שאנו לא היחידים. גם במקרואדובה החליטו שמתאים להם לשכשך בשלולית של מי-ביבים רק בשביל הקיק. ומה יותר מרגש מאשר להפוך את המילה השמורה Void ל... void בגירסה החדשה של פלקס (חדי האבחנה ומזוייני העין יוכלו ודאי להבחין שה-"V” עכשיו נכתבת כ- small letter)?
תודו שזה מרטיט כמו ויברטור שהוכנס לתקע של גנרטור צבאי, נכון? עולות התהיות כמו "למה?" ואפילו כמו "למה, ראבק, למה?" אבל מי אנחנו, נמלי-אש קטנות, שנלין על הענק הגדול. אז נפתח את הקוד שלנו שוב ולא נבין מדוע פלקס זורקת הודעות שגיאה כמו בן-מיעוטים רעול פנים, אבל שטויות... קטן עלינו.
אם זה בשביל התאימות ל-ECMA4 או בשביל הריגוש: סוליטטה מקרואדובה!

3 comments:

Le-Fay said...

ראה, יש בזה הרבה הגיון -
זו לא מחלקה...
לא נכנס לזה ממש הרי תמיד אפשר לטעון לכאן ולכאן.
אני מניח שזה עניין של תאימות.

פשוט נאלץ להתרגל.

לדה אוטומטיקה גם לך.

gadi said...

קלטת את ה-* :)
קטן וממזר וההפך מ-void.

FlashMattic said...

באותה מידה, אם כך, אפשר להעביר את כל ה-types לאותיות קטנות. אולי בגלל שזה type שאומר "כלום" אז החליטו להוריד לו את האות הגדולה.
וכן, גדי, קלטתי את הכוכבית. אני חושב שזה קצת פוגע במטרה של "להגדיר בדיוק מה מחזירה הפונקציה", אבל שיהיה בכיף.